Työnohjauksesta apua tavoitteiden asettamiseen ja työtehtävien selkeyttämiseen

Työnohjaus auttaa hahmottamaan omaa työtehtävää ja sen tavoitteita. Se parantaa myös ajanhallintaa ja työtehoa havaitsemalla riskit ajoissa sekä tukee uuden oppimista.    Omia työtapoja on välillä syytä arvioida sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Työnohjauksen avulla työhön löytyy uusia näkökulmia ja uutta motivaatiota. Työnohjaus vaikuttaa siis positiivisesti sekä työntekijöiden että esimiesten jaksamiseen, motivaatioon ja työhyvinvointiin. Työnohjaus ehkäisee mm. työuupumusta ja ennenaikaista eläköitymistä.


Kenelle työnohjaus sopii?

  • Esimiehille ja työntekijöille
  • Työyhteisöt
  • Yksilöt ja ryhmät

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto. 

Lähde STOry