Erityisosaamiseeni kuuluvat:

 • Yksilö- ja ryhmäpsykoterapia sekä ryhmäpsykoterapian kouluttaminen

 • Työterveyspsykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia

 • Johdon, esimiesten ja työyhteisöjen valmentaminen, konsultointi, kouluttaminen ja kehittäminen

 • Työyhteisöjen toimivuuden kartoitus

 • Executive ja business coaching (johtajat, esimiehet, asiantuntijat, yksilöt ja ryhmät)

 • Työnohjaus (yksilöt, ryhmät, johtajat, esimiehet, työyhteisöt)

 • Työelämäpainotteinen mindfulness

kari_kaarento.jpg

Koulutus Ja Pätevyydet

 • Psykologian lisensiaatti ja psykoterapian erikoispsykologi (Helsingin yliopisto)

 • Ryhmäpsykoanalyysin ja –terapian kouluttaja (Suomen ryhmäpsykoterapia ry)

 • Ylemmän erityistason yksilöpsykoterapeutti (Helsingin yliopisto)

 • Professional Certified Coach (International Coach Federation)

 • Certified Executive Coach (Business Coaching Institute)

 • Certified Business Coach Master (Business Coaching Institute)

 • Työnohjaaja (Suomen Työnohjaajat ry)

 • Organisaatiokonsultti (POHTO ja Metanoia-instituutti)

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto JET (Management Institute of Finland)

 • Muutosopaskoulutus (Yleisradio Oy)

 • Työelämäpainotteinen mindfulness-ohjaajakoulutus

 • BigFive -profiloija (WorkPlace Nordic)

 • Työyhteisösovittelija (Suomen Terveystalo Oy)

 • 360-fasilitoija (Suomen Terveystalo Oy ja cut-e)

 • Musiikkiterapeutti (Sibelius-Akatemia)

 • Valviran rekisteröimä psykologi ja psykoterapeutti

 • KELAn myöntämä pätevyys yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaan sekä musiikkiterapiaan (aikuiset, nuoret, lapset ja vanhempainohjaus; lyhyet ja pitkät psykoterapiat)

 • Työterveyshuollon asiantuntijapätevyys työterveyspsykologina

 • Mindfulness-ohjaajan pätevyys


TYÖKOKEMUS

 • Johtava, vastaava sekä työterveyspsykologi (Medivire Oy, Yleisradio Oy, Terveystalo Kamppi ja Ruoholahti sekä Terveystalo Etelä-Suomen alue) 1995 – edelleen

 • Yksityinen ammatinharjoittaja (psykologi-, psykoterapia- ja coachingpalvelut, työterveyspsykologityö, työnohjaus, ryhmäpsykoterapian kouluttaja) 1993 – edelleen

 • Psykologitutkija (Helsingin yliopisto, HYKS Psykoterapiaprojekti, Taloustutkimus oy) 1985, 1989 - 1990, 1993 – 2000

 • Koulupsykologi (Helsingin Suomalainen yhteiskoulu) 1990 – 1993

 • Psykologi (HYKS psykiatrian klinikka, Jorvin sairaala, Tilkan Keskussotilassairaala, Suomen Valkonauhaliiton Nuorison Neuvonta-asema) 1986 – 1996

 • Muuta työkokemusta mm. Posti- ja Lennätinlaitokselta 1980 – 1983 Lastenlinnan sairaalasta 1984, Helsingin työvoimatoimistosta 1985 ja Savonlinnan Oopperajuhlilta 1987 - 1989


Jäsenyydet

 • Suomen Psykologiliitto ry (jäsen; aiemmin työterveyspsykologien toimikunnan pj)

 • Suomen Ryhmäpsykoterapia ry (hallituksen jäsen, ryhmäpsykoterapiakoulutustoimikunnan pj, ryhmäpsykoterapiakouluttajatoimikunnan vara-pj

 • Helsingin Psykoterapiayhdistys ry (jäsen)

 • European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy Finland (hallituksen jäsen, ryhmäpsykoterapian delegaatti)

 • International Coach Federation Finland (jäsen)

 • Suomen Työnohjaajat ry (jäsen)

 • Työ- ja organisaatiopsykologit ry (jäsen)

 • International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP) –yhdistyksen jäsen


JulkaisuJA

Kaarento K. (2013) Ryhmäpsykoanalyytikon ja –terapeutin ammatti-identiteetin kehitys. Koulutusryhmäpsykoanalyytikkokoulutukseen liittyvä tutkielma. Suomen Ryhmäpsykoterapia ry.

Kaarento K. (2008) Esimiesten työuupumus ja sen hoito ryhmämuotoisena varhaiskuntoutuksena. Psykoanalyyttinen näkökulma. Ryhmäpsykoanalyytikkokoulutukseen liittyvä tutkielma. Suomen Ryhmäpsykoterapia ry. 

Raitasalo R, Knekt P, Kaarento K, Laine H ja Lindfors O (2005) Koherenssi-käsitys ja epäkypsät defenssit. Psykologia 2/05, 164 – 172.

Ahlberg J, Könönen M, Rantala M, Sarna S, Lindholm H, Nissinen M, Kaarento K ja Savolainen A (2003): Self-reported stress among multiprofessional media personnel. Occupational Medicine, vol. 53, issue 6, 403 – 405.

Kaarento K. (2002): Koherenssin tunteen ja defensiivisen tyylin välinen yhteys psykoterapiaan hakeutuvilla masennus- ja ahdistuspotilailla. Psykologian lisensiaatintutkimus. Helsingin yliopisto. Psykologian laitos.

Kaarento K. (1997) Työuupumuksesta jaksamiseen. Työ ja työyhteisö yleläisen työkyvyn edistäjänä. Teoksessa Kehittäminen ei lopu koskaan, valmista ei tule milloinkaan. Näkökulmia Ylen työyhteisöjen sisäiseen kehitystyöhön. Toim. Tuuli Tukiainen. Helsinki: Ekholmin kirjapaino Oy. 

Kaarento K. (1996) Omanarvontunto. Lopputyö Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen ja Psykoterapiainsituutin yksilöpsykoterapiakoulutuksessa 5.12.1996.

Aalberg V, Hannula J, Kaipainen M, Kaarento K, Lindfors O, Pylkkänen K. (1996) Psychotherapy Study. The study plan of the Helsinki Psychotherapy Study

Lindfors O, Hannula J, Aalberg V, Kaipainen M, Kaarento K, Pylkkänen K. (1995) Effectiveness of Psychotherapy. Psychiatrica Fennica 1995; 26, 150 - 164.

Kaarento K. (1994) Aalberg V, Hannula J, Kaipainen M, Lindfors O, Järvikoski A, Pylkkänen K: Helsinki Psychotherapy Study. An extensive research project to compare the effectiveness between psychoanalysis, long-term psychoanalytic psychotherapy, short-term analytic psychotherapy and competence-oriented therapy. Poster abstract in Society for Psychotherapy Research 1994 Annual International Meeting. University of York, England, June 28 - July 2, 122.


Minusta sanottua

Karin valmennustyylissä korostuvat vankka tiedollinen ja kokemukseen perustuva asiantuntemus, rohkeus,  ennakkoluulottomuus sekä esimiesten ja ryhmien dynamiikan laaja-alainen tuntemus. Kari yhdistelee työssään luovasti ratkaisukeskeisiä, psykodynaamisia ja kognitiivisia tekniikoita, jolloin mahdottomiltakin vaikuttaviin tilanteisiin löytyy lopulta voimaannuttava sekä eteenpäin vievä oivallus ja ratkaisu. Kari on hankkinut koko pitkän työuransa ajan aina uutta osaamista työkalupakkiinsa, mikä pitänyt hänet ajan hermolla muuttuvassa maailmassa.

Karia kuvaavia adjektiiveja ovat uteliaisuus, optimismi, sinnikkyys sekä uusien ideoiden ja mielikuvien synnyttäminen. Erään asiakkaan sanoin: ”Karin kanssa on aina inspiroivaa työskennellä: hänen kanssaan löysin sisäiset vahvuuteni ja unelmani sekä uskalluksen viedä unelmat myös käytäntöön.” Karilla on lisäksi useiden vuosien omakohtainen kokemus johtajana ja esimiehenä toimimisesta sekä erilaisten muutos- ja kehityshankkeiden vetämisestä.


ReferenssEJÄ

Yleisradio Oy, Väestörekisterikeskus, Tradeka yhtiöt Oy, it-, koulutus- ja media-alan organisaatiot, yksityissektori, useat eri valtionhallinnon toimijat kuten ministeriöt ja virastot sekä kolmas sektori.